Skip to main content

Om Diehtosiida

Diehtosiida eller Samisk vitenskapsbygg er et internasjonalt kunnskaps- og informasjonssenter for samer og urfolk. Bygget ligger i Kautokeino (Guovdageaidnu) i Finnmark og stod ferdig juni 2009. Offisiell åpning var 2. November 2009.

Det samiske navnet er satt sammen av diehtu som betyr «kunnskap» og siida, «samisk bosettingsområde».

Bygget er tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter.